Consignor softwaren forbinder dit lager med dine kunder

Delivery Management handler om at forbinde dit lager med dine kunder på den mest effektive måde. Gennem en standard integration til Consignor, sikrer vi, at dine kunder får den samme høje kvalitetsfølelse, når de modtager en levering fra dig. uanset hvilken kombination af transportørtjenester, du vælger.

Globe with Consignor offices

Consignors kontorer i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Rumænien, Storbritannien og Kina.

En global virksomhed med lokal tilstedeværelse

Consignor er delivery management software som hjælper dig med dine leveringsprocesser ved at gøre det enklere, mindre tidskrævende og billigere at sende pakker eller paller til dine kunder.

Vores hovedfokus er Delivery Management. Vi udvikler og sælger Consignor softwareplatformen, som omfatter alle stadier i forsendelse og levering, og tilbyder kunderne en integreret, bæredygtig og komplet leveringsløsning.

Consignor platformen giver dig adgang til verdens største transportørbibliotek. Platformen håndterer flere 100 millioner forsendelser om året, og gør det muligt for vores 10.000+ kun – der at vælge den bedste løsning til deres forsendelser uafhængig af transportører, ERP-systemer eller e-handelsløsninger. Vores kundeportefølje spænder fra små nystartede webshops til massive 3. parts logistikvirksomheder. Vi påvirkes af vores kunders behov og vokser i takt med dem både med hensyn til softwareudvikling og geografi.

Consignor koncernen beskæftiger 155 medarbejdere og forventer i 2018 at omsætte for 20 mio. EUR, og er dermed vokset til at være den største udbyder af delivery management software.

Consignor Fakta

Verdens største transportørbibliotek

Verdens største transportørbibliotek

Warehouse

10,000+ kunder

Package

Mere end 100.000.000 forsendelser om året

Money

20.000.000 EURO i omsætning

Vores historie

1997: Virksomheden blev grundlagt i Oslo i Norge af Peter Tang Thomsen. Han udviklede og markedsførte softwaren Winedi. Hensigten med Winedi var at effektivisere godstransport ved at automatisere overførsel af forsendelsesdata.

2002: Virksomheden åbner et datterselskab i Aarhus, Danmark.

2007: Virksomheden etablerer en udviklingsafdeling i Bukarest, Rumænien. Winedi slettes og erstattes med den forbedrede og bæredygtige Delivery Management platform Consignor.

2009: Virksomheden åbner et datterselskab i Stockholm, Sverige.

2011: Virksomheden åbner et datterselskab i Tampere, Finland.

2014: Consignor ansætter medarbejder nummer 100.

2015: Virksomheden åbner et datterselskab i Shanghai, Kina.

2016: Virksomheden skifter navn fra EDI-Soft til Consignor. Consignor åbner et datterselskab i London, Storbritannien.