Den nye funktion gør det muligt at anonymisere data på individuelle forsendelser, så du kan overholde bestemmelserne om persondata i GDPR uden at bringe en værdifulde præcision af dine forsendelsesstatistikker i fare.

Med EUs GDPR forordning til beskyttelse af parsondata som træder i kraft i maj 2018 har enhver person ret til at bede din virksomhed om at fjerne data du gemmer om dem, herunder for eksempel navne og adresser på forsendelser i Consignor.

Det er her man kan tage den nye anonymiseringsfunktion i brug. Funktionen anonymiserer data på forsendelsesniveau, så det ikke kan spores tilbage til personen som dette data omhandler og derfor betragtes det ikke længere som persomdata i henhold til definitionen i GDPR, men samtidig bevares den basale forsendelsesdata i dine statistikker. På denne måde kan man overholde GDPR bestemmelserne 100% og stadig have det fulde statistiske overblik over dine forsendelser tilbage i tid.

Find vores guide til anonymisering af individuelle forsendelser her


Tekst af Consignor, news@consignor.com

Vi holder dig opdateret indenfor levering. Følg Consignor på linkedin logo